کوره القایی چیست؟

در سال 1831 ميلادي مايكل فارادي (Faraday) با ارائه اين مطلب كه اگر از سيم پيچ اوليه اي جريان متغيري عبور كند ، در سيم پيچ ثانويه مجاورش نيز جريان القاء ميشود ، تئوري گرمايش القايي را بنا نهاد. علت اصلي اين پديده القاء ، تغييرات شار در مدار بسته ثانويه است كه از جريان متناوب اوليه ناشي ميشود .
در گذشته بيشتر از كوره هاي سوخت فسيلي براي ذوب فلزات استفاده مي شد . آلودگي محيط زيست، راندمان پايين، سروصداي زياد، عدم يكنواختي مذاب، عدم توانايي ذوب فلزات ديرگداز و مسائلي از اين قبيل، مشكلاتي بود كه اين كوره ها به همراه داشتند.
تكنولوژي كورة القايي يك تكنولوژي استراتژيك و پركاربرد است كه از جمله در ذوب فلزات با استفاده از انرژي الكتريكي كاربرد دارد.زيربناي صنايع سنگين هر كشور، صنايع ذوب فلزات است. زيربناي صنايع ذوب نيز صنايع كوره سازي است.لذا از اينجا اهميت صنايع كوره سازي بوضوح روشن مي گردد.

قسمت‌های مختلف کوره القایی :

1) بوته : حاوی اسکلت فلزی کوره، کویل، جداره نسوز، هسته ترانسفورمر، بوغها (yokos) پلات فرم.
2) تاسیسات الکتریکی : شامل دژنکتور، سکسیونر،ترانسفورماتور، مبدل فرکانس، خازن‌ها، چوک‌ها، کلیدهای کولرها، مکنده‌ها و تابلوهای کنترل.
3) تاسیسات خنک کن: تاسیسات الکتریکی کوره القایی مثل ترانسفورماتور، چوک، خازن‌ها، کلیدهای فشار قوی و تابلوی مدار فرمان در محدودهٔ زمانی خاصی می توانند کار کنندو اگر از حد معینی گرمتر شوند باعث ایجاد مشکلاتی می گردند، لذا این تاسیسات باید خنک گردند، خنک کردن تاسیسات الکتریکی می تواند با فن ارکاندیشن یا کولر گازی صورت گیرد.کویل و بدنه کوره در کوره‌های بوته ای و کویل، پوستهٔ اینداکتور، پوسته خنک کن و گلوئی کوره در کوره‌های کانال دار نیز باید خنک شوند این قسمتها عموماً با آب خنک می گردند ( برخی از کوره‌های کوچک کانال دار بگونه ای طراحی می شوند که تمام قسمت‌های ذکر شده یا قسمتی از آن با هوا خنک می شود) و تاسیسات مخصوصی شامل مبدل‌های حرارتی، پمپ، برج خنک کن و غیره را دارا می‌باشد و معمولاً مقصود از تاسیسات خنک کن همین قسمت می باشد.
4) تاسیسات حرکت بوته : برای کوره‌های بزرگ هیدرولیکی و برای کوره‌های کوچک مکانیکی یا هیدرولیکی است و شامل جک‌های هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، مخزن روغن، شیرها، فیلترها، دیگر تاسیسات هیدرولیک و میز فرمان هیدرولیک یا سیستم‌های چرخ دنده ای دستی یا چرخ دنده ای موتور دار.
5) محل استقرار کوره: شامل اتاق محل استقرار بوته (Furnace Pit)، فونداسیون، چاله تخلیه اضطراری، محل استقرار تاسیسات الکتریکی، هیدرولیکی و خنک کن و محل استقرار تابلوهای مدار فرمان، تابلوی کنترل مدار آب و میز فرمان هیدرولیک می‌باشد .
6) تاسیسات تهویه: تاسیسات دوده و غبارگیر، بخصوص در کوره‌های بوته ای بزرگ را نیز می توان از تاسیسات مهم به حساب آورد .
تاسیسات کوره‌های القایی هرکدام از شش قسمت فوق مسائل و برنامه تعمیرو نگهداری مخصوص دارد که این برنامه بسته به نوع کوره ( کانال دار، بوته ای ) ظرفیت بوته، فرکانس کوره ( خطی، متوسط، بالا)، سیستم خنک کن کوره، سیستم حرکت بوته و نوع جدارهٔ نسوز تفاوت هایی داشته اما در اصول همسانی زیاد وجود دارد .

مقاله کوره القایی :