image

کوره القایی درخلاء :

فرایند ذوب القایی تحت خلاء (Vacuum Induction Melting VIM) یکی از روشها برای تولید الیاژهای تمیز با کیفیت شیمیایی دقیق وخلوص بالا می باشد.بسته به نوع کاربرد طرحهای مختلفی از VIMوجود دارد. این کوره ها بطور کلی درانواع تک و دو محفظه ای وجود دارند .ظرفیت این کوره ها از چند کیلوگرم برای کاربردهای آزمایشگاهی تا دهها کیلوگرم متغیر میباشد.حداکثر دمای این کوره ها بیش از 2500 درجه میباشد.
از مصارف VIM میتوان به ذوب وآلیاژسازی در عناصر خاصی که امکان تولید آنها در روشهای دیگر با موانعی همراه است اشاره کرد از این دست میتوان به الیاژهای آلمینیوم ومس اشاره کرد.
مهمترین مزایای سیستم VIM :
• انعطاف پذیری و قابلیت تطبیق با ظرفیت های کوچک
• سهولت تغییر برنامه تولید فولادها والیاژهای دیگر
• کاربری آسان
• کاهش موثر اتلاف عناصر آلیاژی
• امکان تهیه ترکیبات با دقت بالا
• کنترل دقیق درجه حرارت
• کاهش اساسی آلودگی محیط زیست
• حذف ناخالصیهای فرار
• حذف گازهای محلول