انواع کوره القایی :

ـ کوره ذوب القایی ازنیم کیلوگرم تکفازتا نیم تن 3فاز(melting):
کوره القایی ذوب طلا و نقره وپلاتین- کوره القایی ذوب مس و برنج-
کوره القایی ذوب فولاد آهن و چدن- کوره القایی ذوب الومینیوم و فلزات رنگین .

ـ کوره فورج و پیش گرم القایی (forging)

ـ کوره آبکاری و سختکاری القایی(hardening)

ـ کوره بریزینگ ودرزجوش القایی(brazing)

ـ کوره آنیل و تمپر القایی(tempering & annealing)

ـ کوره نرمالیزه وتنش زدایی القایی(stress relieving)

ـ کوره عملیات حرارتی(heat treatment)

ـ کوره آزمایشگاهی وعملیات خاص

ـ کوره سیل القایی(sealing)

ـ کوره القایی سینترینگ و همجوشی القایی(sintering)

ـ کوره اکسترودینگ القایی(extruding)

ـ کوره گرمکن القایی(induction heating)

ـ کوره القایی تزریق پلاستیک و تزریق مواد

ـ کوره القایی تجهیزات پزشکی وهایپرترمیا

ـ کوره القایی پرتابل وقابل حمل