image image

کوره‌های آزمایشگاهی :

ذوب فلزات گران‌قیمت که در صنایع مختلفی چون پزشکی، شیمیایی، هوافضا و جواهرآلات به‌ کار می‌رود، نیازمند کوره‌هایی است که کارایی و اثربخشی اقتصادی بالایی داشته باشند.
همچنین در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی لازم است نمونه‌های کوچکی ریخته‌گری شود و تست‌های مختلف روی آن انجام گیرد که کوره‌های القائی ابزار مناسبی برای این مراکز هستند.